3TSoft - Download và cài đặt .NET Framework 3.5 trên Windows 8.1 RTM x86/x64.

25/10/2014 |  Lượt xem: 19334

Windows 8.1 RTM sẽ không tích hợp sẵn .NET Framework 3.5 mà bắt buộc người dùng phải cài đặt, vì vậy bài này mình sẽ chia sẻ với các bạn bộ cài .NET Framework 3.5 dành cho các bản 32bit, 64bit và 32bit/64bit.
- Download .NET Framework 3.5 dành cho bản 32bit:

http://d-h.st/3di

File : dotNetFx35_W8.1_x86.exe
Size : 50.49 MB

- Download .NET Framework 3.5 dành cho bản 64bit:

http://d-h.st/F6S

File : dotNetFx35_W8.1_x64.exe
Size : 61.73 MB

- Download .NET Framework 3.5 dành cho bản 32bit/64bit:

http://d-h.st/mWM

File : dotNetFx35_W8.1_x86_x64.exe
Size : 63.79 M

Ngoài cách tải bộ cài ra bạn cũng có thể làm theo cách này : ngay sau khi cài Windows từ file ISO.
Chạy Cmd quyền Admin rồi nhập dòng lệnh này vào với H là tên ổ bạn Mount file ISO:

dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /Source:H:\sources\sxs 

Nguồn: VN-ZOOM; tinhte.vn,.....

Live Help - Online