3TSoft - Điều kiện đăng ký người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh

03/12/2018 |  Lượt xem: 784

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC ĐỂ TÍNH GIẢM TRỪ GIA CẢNH

Điều kiện để giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc bao gồm những điều kiện gì? Những người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh bao gồm những ai? Điều kiện để giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. .Bài viết sau đây, Phần mềm kế toán 3TSoft xin chia sẻ với các bạn về vấn đề này.

 1. Điều kiện đăng ký người phụ thuộc

* Về người lao động:

-  Ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên

-  Có MST thu nhập cá nhân

* Về người phụ thuộc:

Căn cứ theo khoản d, điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Người phụ thuộc bao gồm:

  • Con cái:

-  Con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng. cụ thể bao gồm:

-  Con dưới 18 tuổi (tính theo đủ tháng)

-  Con từ 18 tuổi trở lên nhưng bị khuyết tật, không có khả năng lao động

-  Trường hợp con đang theo học tại các bậc học cao đẳng, đại học hoặc trung cấp chuyên nghiệp, học ở các trường dạy nghề, kể cả trường hợp con đủ 18 tuổi trở lên mà đang học tại các trường phổ thông. Tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12. Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không quá 1 triệu đồng/ tháng.

  • Vợ/Chồng:

-  Vợ hoặc chồng của người nộp thuế mà không có thu nhập, thu nhập bình quân trong tháng  tính từ tổng các nguồn thu nhập không quá 1 triệu/ tháng.

  • Cha, mẹ:

-  Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ mẹ vợ hoặc cha chồng, mẹ chồng. cha dượng, mẹ kế, cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện không có thu nhập, thu nhập bình quân trong tháng  tính từ tổng các nguồn thu nhập không quá 1 triệu/ tháng.

  • Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và phải đáp ứng điều kiện không có thu nhập, thu nhập bình quân trong tháng  tính từ tổng các nguồn thu nhập không quá 1 triệu/ tháng. Bao gồm:

-  Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế

-  Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô ruột,dì ruột, cậu ruột, bác ruột, chú ruột, của người nộp thuế.

-  Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm con của chị ruột, em ruột, anh ruột.

  • Người mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật. 

-  Đối với những người trong độ tuổi lao động thì phải đáp ứng 1trong các điều kiện sau:

+ Bị khuyết tật, không có khả năng lao động

+ Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm. Tính từ tổng các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng/ tháng

-  Đối với người ngoài độ tuổi lao động cũng phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm. Tính từ tổng các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng/ tháng.

Lưu ý:

-  Một người lao động có thể đăng ký nhiều người phụ thuộc.

-  Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký người giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

2. Điều kiện tính giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN

-  Chỉ được tính cho người lao động ký HĐLD từ 3 tháng trở lên (tính theo biểu lũy tiến từng phần).

-  Giảm trừ đối với người nộp thuế là 9.000.000đ/ tháng

-  Giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3.600.000đ/ tháng.

 

Live Help - Online