3TSoft - Đánh lại đồng loạt số chứng từ

19/06/2015 |  Lượt xem: 8020
Có nhiều lý dẫn đến phải "Bổ sung chứng từ". Với tình huống này, nếu người sử dụng vẫn muốn số chứng từ được đánh liên tục thì điều hiển nhiên là phải sửa lại số chứng từ cũ. Nếu quá trình sửa số chứng từ phải thực hiện thủ công thì sẽ rất nhàm chán và mất thời gian.
 
Hiểu được nhu cầu thực tế này của người làm kế toán, đồng thời tạo sự thuận lợi trong quá trình sử dụng, Công ty Cổ phần EZSOFT đã ưu tiên hoàn thiện chức năng này là một trong những chức năng quan trọng và đầu tiên khi xây dựng Phần mềm kế toán 3TSoft.
 
Khi thực hiện chức năng Đánh lại số chứng từ trong Phần mềm kế toán 3TSoft, người sử dụng có thể chọn:
  • Khoảng thời gian cần đánh lại (từ ngày - đến ngày)
  • Số bắt đầu là số nào, vì không phải lúc nào người sử dụng cũng cần đánh lại từ số 1.
  • Cho phép định nghĩa định dạng của số chứng từ cần đánh lại. Ví dụ: PT001, PT002, PT003, ...
 
 
Xem thêm:
Live Help - Online