3TSoft - Crack Teamview mọi phiên bản!

24/07/2015 |  Lượt xem: 6193
Chào các bạn!
Thông thường khi bạn chọn Free, thì sau một khoảng thời gian Teamview cũng sẽ hạn chế quyền sử dụng của bạn bằng cách là chỉ cho kết nối khoảng 5' sau đó tắt ngóm và chờ đợi đến lượt tiếp theo.
Một cách rất đơn giản để Crack Teamview (đảm bảo thành công, tôi đã thực hiện nhiều lần), các bạn có thể làm theo các bước sau:
Bước 1: Thay đổi ID Teamview
  1. Thoát Teamview, bằng cách chọn Exit Teamview
  2. Xoá thư mục : documents and settings username applcation data teamviewer (tìm trong ổ C, documents and settings, xoá tất cả các thư mục Teamview nếu có trong tất cảc các user)
  3. Vào Start, chọn Run, gõ regedit, chọn HKEY_CURRENT_USER, vào tiếp Software, xoá thư mục Teamviewer
  4. Vào Start, chọn Run, gõ regedit, chọn HKEY_LOCAL_MACHINE, vào tiếp Software, xoá Teamviewer
Bước 2: Thay đổi địa chỉ vật lý của Card LAN 
  1. Xem địa chỉ vật lý của Card Lan bằng cách: Vào Start, chọn Run, gõ cmd, bấm Enter, ở màn hình Command prompt đó gõ ipconfig /all, xem giá trị dòng Physical Address : 00-C0-95-EC-B7-93 hoặc 00-16-D3-27-A3-C5 ...v.v... Chính là địa chỉ vật lý của Card mạng.
  2. Kích phải My Network Places chọn Properties, thấy xuất hiện biểu tượng kết nối mạng đang sử dụng thường là Local Area Connection, kích phải Local Area Connection chọn Configure, chọn tiếp Tab Advanced, chọn mục Network Address, chọn tuỳ chọn bên Value gõ địa chỉ vật lý mới vào khác với địa chỉ vật lý cũ, không dùng dấu "-" giữa các giá trị: như 00C095ECB777 hoặc 0016D327A3CC.
Bước 3: Khởi động lại máy tính, vậy là ta đã dùng được Teamview ...
Lưu ý: Bạn tải file này về, giải nén và chạy file Remove_and_ReInstall_TeamViewer.exe, nếu ID của Teamview thay đổi có nghĩa là bạn đã thành công, nếu ID vẫn chưa thay đổi thì bạn phải thực hiện 3 bước ở trên.
Chúc các bạn thành công!
(sưu tầm)
Live Help - Online