3TSoft - Cập nhật ngày 01/08/2017

28/07/2017 |  Lượt xem: 4616

NỘI DUNG CẬP NHẬT PHẦN MỀM KẾ TOÁN 3TSOFT BAO GỒM:

 1. Bổ sung chức năng cố định cột (Frozen) trong danh mục, báo cáo
 2. Thêm phím tắt Alt + Mũi tên sang phải để sắp xếp giảm dần
 3. Thêm phím tắt Alt + Mũi tên sang trái để sắp xếp tăng dần
 4. Trong danh sách đơn vị cơ sở, bổ sung cột mã đơn vị cơ sở
 5. Đưa biểu tượng vào menu
 6. Bổ sung cột số thứ tự vào bảng
 7. Bổ sung chức năng cập nhật tài liệu trên chứng từ
 8. Bổ sung chức năng gửi email chứng từ, lịch sử gửi email
 9. Bổ sung hình thức quản lý hóa đơn điện tử xác thực. Chi tiết...
 10. Và một số nội dung khác

 

Download bản cập nhật tại Công ty Cổ phần EZSOFT - Phần mềm kế toán 3TSoft

Lưu ý:

 1. Mỗi khi thực hiện cập nhật chương trình, nếu các bạn có thiết kế mẫu in nào cho riêng mình thì cần copy file đó ra, sau khi cập nhật xong thì lại copy vào.
 2. Các nội dung cập nhật này đã được nâng cấp cho tất cả các phiên bản của Phần mềm kế toán 3TSoft.

NGÀY PHÁT HÀNH: 01/08/2017

Live Help - Online