3TSoft - Cách xác định chênh lệch tỷ giá liên quan đến Phải thu khách hàng

16/12/2017 |  Lượt xem: 3597

 

I. NHẬP LIỆU TRÊN PHẦN MỀM: MỘT SỐ NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN

Cách ghi tỷ giá chung liên quan đến tài khoản 131- Phải thu khách hàng:

1. Bán hàng trước, thu tiền sau:

1.1 Nghiệp vụ bán hàng: 

-  Bước 1: Vào Kế toán vật tư hàng hóa

-  Bước 2: Chọn Hóa đơn bán hàng

-  Bước 3: Nhấn F2 để thêm mới hóa đơn Ô tiền tệ để USD, tỷ giá là tỷ giá thực tế ngày bán hàng sau đó nhấn Enter để nhập các giá trị tiếp theo.

Chú ý: Khi nhập hoặc nhập lại tỷ giá bắt buộc bấm enter để qua ô tiền tệ, không dùng chuột để qua ô.

Ô mã nhập xuất để là mã bán hàng công nợ, ô đơn giá để đơn giá USD.

Khi đã nhập liệu xong thì các bạn đặt chuột ở ô tên vật tư và bấm F4 để xem định khoản:

- Bán hàng: Nợ TK 131: USD (tỷ giá thực tế hôm bán hàng)

                                Có TK 511: USD

                                Có TK 3331: USD

Ô thuế GTGT nhân theo Thành tiền USD nhưng giá trị phản ánh trên sổ sách luôn xác định theo tiền VNĐ theo tỷ giá hôm phát sinh.

1.2 Nghiệp vụ nhận tiền thanh toán

-  Bước 1: Vào Kế toán tiền mặt tiền gửi

-  Bước 2: Phiếu thu/ Báo có

-  Bước 3: Nhấn F2 để thêm mới chứng từ, Ô tiền tệ để USD, tỷ giá là tỷ giá thực tế ngày thanh toán.

 

 

Định khoản như sau:    Nợ TK 111/112 : Tỷ giá thực tế

                                                  Có TK 131 : Tỷ giá thực tế

Tỷ giá ghi Nợ 1121 = Tỷ giá ghi Có 131 = Tỷ giá khai báo trên ô Tiền tệ.

Để kiểm tra phiếu thanh toán thanh toán cho chứng từ nào, chúng ta sẽ vào tích chọn thanh toán theo hóa đơn. Phiếu nào phát sinh sau sẽ tích chọn được cho phiếu phát sinh trước, trường hợp này Phiếu thu/Báo có sẽ tích chọn cho HĐBH.

Chú ý: phần mềm sẽ tự động tích chọn thanh toán cho đối tượng công nợ đó theo thứ tự thời gian phát sinh công nợ. Muốn tích thanh toán cho nghiệp vụ phát sinh công nợ nào thì bỏ tích các ô đã được chọn và thực hiện tích lại.

Xem định khoản chênh lệch thì sẽ vào sổ nhật ký chung để xem.

2. Trường hợp nhận tiền trước của KH

2.1 Nghiệp vụ nhận tiền thanh toán trước

-  Bước 1: Vào Kế toán tiền mặt tiền gửi

-  Bước 2: Phiếu thu/ Báo có

-  Bước 3: Nhấn F2 để thêm mới: Ô tiền tệ để USD, tỷ giá là tỷ giá thực tế ngày nhận tiền sau đó nhấn Enter để nhập các thông tin tiếp theo.

Định khoản: Nợ TK 111/112: USD  (tỷ giá thực tế ngày nhận tiền)

                                Có TK 131: USD (Tỷ giá thực tế ngày nhận tiền)

 2.2  Nghiệp vụ bán hàng

-  Bước 1: Vào Kế toán vật tư hàng hóa

-  Bước 2: Hóa đơn bán hàng

-  Bước 3: Nhấn F2 để thêm mới hóa đơn: Ô tiền tệ để USD, tỷ giá là tỷ giá thực tế ngày phát sinh sau đó nhấn Enter để nhập các giá trị tiếp theo.

Ô mã nhập xuất để là mã bán hàng công nợ, ô đơn giá để đơn giá USD.

Khi đã nhập liệu xong thì các bạn đặt chuột ở ô tên vật tư và bấm F4 để xem định khoản:

Bán hàng: Nợ TK 131: USD (tỷ giá ngày nhận tiền trước)

                                Có TK 511: Giá trị Nợ 131 – Giá trị Có 3331

                                Có TK 3331: (tỷ giá thực tế ngày bán hàng)

Để xem được giá trị từng tài khoản ta vào Sổ nhật ký chung để xem chi tiết.

Lưu ý: Giá trị thuế luôn luôn tính theo tỷ giá thực tế hôm phát sinh giao dịch.

 

VÍ DỤ CỤ THỂ:

- Ngày 01/02 Công ty A có nhận trước khoản thanh toán tiền hàng của công ty B giá trị 18 USD, tỷ giá hôm đó là 20.000đ

Ta vào Phiếu thu/ Báo có để nhập chứng từ, ô tỷ giá để USD/20.000

Định khoản : Nợ 111/112: 18*20.000

                         Có 131:  18*20.000

- Ngày 05/01 Công ty A tiến hàng xuất hàng hóa trong kho bán hàng để giao cho công ty B, giá trị lô hàng là 10 USD, tỷ giá thực tế hôm giao hàng là 21.000đ, thuế VAT 10%.

Ta vào phiếu Hóa đơn bán hàng để hạch toán.

              Định khoản: Nợ TK 131: 11*20.000đ = 220.000

                                             Có TK 511: 220.000 – 21.000 = 199.000

                                             Có TK 3331: 10%*10*21.000 = 21.000

              Định khoản này ta có thể thấy trên sổ nhật ký chung.

CHÚC CÁC BẠN THỰC HIỆN THÀNH CÔNG!!!!!!

 

 

Live Help - Online