3TSoft - Cách hạch toán hàng biếu tặng, khuyến mại

02/01/2019 |  Lượt xem: 790

Các dịp lễ, tết,.. hàng năm doanh nghiệp thường mua hàng hóa để biếu tặng khách hàng, đối tác, công nhân viên,... Vậy hàng hóa dùng để biếu tặng sẽ hạch toán như nào? Bài viết dưới đây 3TSoft hướng dẫn các bạn cách hạch toán chi tiết.

1. Trường hợp xuất hàng hóa để biếu tặng, khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, không kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa,…

- Đối với bên bán kế toán ghi nhận giá trị hàng hóa và chi phí bán hàng:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng

Có TK 156 – Hàng hóa

- Đối với bên nhận khuyến mại, biếu tặng:

Nợ TK 242, 153, 156, 641, 642

Có TK 711

Lưu ý: Bên nhận biếu tặng sẽ không đươc khấu trừ VAT đầu vào.

2. Trường hợp xuất hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo nhưng khách hàng chỉ nhận được hàng khuyến mại, quảng cáo kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa (Ví dụ mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm,…)

Đối với bên bán thì kế toán phải phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả hàng khuyến mại, giá trị hàng khuyến mại được tính vào giá vốn hàng bán:

- Khi xuất hàng hóa khuyến mại, kế toán ghi nhận giá trị hàng khuyến mại vào giá vốn hàng bán, ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán 

Có TK 156 - Hàng hóa.

- Ghi nhận doanh thu của hàng khuyến mại trên cơ sở phân bổ số tiền thu được cho cả sản phẩm, hàng hóa được bán và hàng hóa khuyến mại, quảng cáo, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131…

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có).

Bên nhận hàng hóa khuyến mại hạch toán như sau:

Nợ TK 156, 242, 641, 642,…

Nợ TK 1331: Thuế GTGT của phần giá trị hàng hóa phải trả tiền còn phần không phải trả không được khấu trừ

Có TK 711

Có TK 331, 111, 112

Ví dụ:

Công ty TNHH Hương Việt có chính sách khi khách hàng mua 3 máy sấy tóc sẽ được tặng 1 máy sấy tóc cùng loại. Giá bán 600.000VNĐ/Cái, giá vốn là 200.000VNĐ/Cái.

Đối với bên bán, kế toán hạch toán như sau:

- Giá vốn hàng bán:

Nợ TK 632: 4×200.000 = 800.000

Có TK 156: 4×200.000 = 800.000

- Ghi nhận doanh thu:

Nợ TK 111, 112, 131: 1.800.000 + 240.000 = 2.040.000

Nợ TK 641: 60.000

Có TK 5111: 3×600.000=1.800.000

Có TK 33311: 10%×(4×600.000)=240.000

Đối với bên nhận hàng hóa:

Nợ TK 156, 242, 641, 642: 600.000 × 4 = 2.400.000

Nợ TK 1331: 10% × 1.800.000 = 180.000

Có TK 711: 600.000

Có TK 331, 111, 112: 1.800.000 + 180.000 = 1.980.000

3. Nếu hàng hóa biếu tặng cho cán bộ công nhân viên được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi, kế toán phải ghi nhận doanh thu, giá vốn như giao dịch bán hàng thông thường

- Ghi nhận giá vốn hàng bán đối với giá trị hàng hóa dùng để biếu, tặng công nhân viên và người lao động:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

Có TK 156 - Hàng hóa.

- Ghi nhận doanh thu của hàng hóa được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi, ghi:

Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có).

4. Trường hợp doanh nghiệp là nhà phân phối hoạt động thương mại được nhận hàng hoá (không phải trả tiền) từ nhà sản xuất để quảng cáo, khuyến mại cho khách hàng mua hàng của nhà sản xuất, nhà phân phối

- Khi nhận hàng của nhà sản xuất (không phải trả tiền) dùng để khuyến mại, quảng cáo cho khách hàng, nhà phân phối phải theo dõi chi tiết số lượng hàng trong hệ thống quản trị nội bộ của mình và thuyết minh trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính đối với hàng nhận được và số hàng đã dùng để khuyến mại cho người mua.

- Khi hết chương trình khuyến mại, nếu không phải trả lại nhà sản xuất số hàng khuyến mại chưa sử dụng hết, kế toán ghi nhận thu nhập khác là giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại, ghi:

Nợ TK 156 - Hàng hoá (theo giá trị hợp lý)

Có TK 711 - Thu nhập khác.

Live Help - Online