3Tsoft – Những quy định xử phạt về các vi phạm khi sử dụng hóa đơn GTGT theo Nghị định 49/2016/NĐ-CP

19/12/2018 |  Lượt xem: 1255

3TSoft tổng hợp các mức phạt về các vi phạm khi sử dụng hóa đơn GTGT theo Nghị định 49/2016/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016, sung một số điều của nghị định số 109/2013/NĐ-CP) trong các trường hợp sau đây:

1. Đặt in hóa đơn

* Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng

Đối với hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản

* Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

Đối với hành vi đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông báo tổ chức, doanh nghiệp không đủ điều kiện đặt in hóa đơn

2. Vi phạm về thông báo phát hành hóa đơn

* Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000:

-Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm sau 10 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

-Sử dụng hóa đơn đã được Thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng (05 ngày kể từ ngày gửi Thông báo phát hành)

* Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng:

-Lập Thông báo phát hành hóa đơn không đầy đủ nội dung theo quy định

-Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định

-Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ sau 20 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới

3. Sai phạm khi sử dụng hóa đơn

* Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng:

-Lập hóa đơn không đúng thời Điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

-Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định

-Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế

-Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua, trừ trường hợp trên hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê

-Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

-Lập sai loại hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế

4. Mất, cháy, hỏng

* Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng:

-Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập liên giao cho khách hàng nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ

-Đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập liên giao cho khách hàng để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền

-Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập liên giao cho khách hàng, người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo

5. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

* Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng:

Đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo theo quy định gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn.

Live Help - Online