Bảng giá hóa đơn có mã xác thực áp dụng từ 01/08/2017

1. Đơn giá
Gói H21 H22 H23 H24 H25 H26
Số lượng hóa đơn/Thông báo phát hành 1.000 2.500 3.500 4.500 6.500 12.000
Đơn giá (VND) 900.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.800.000 5.500.000
2. Chức năng
2.1. Kết nối máy trạm, máy chủ Không giới hạn
2.2. Gửi đính kèm tài liệu: Hợp đồng, biên bản giao nhận, phiếu xuất kho, ... (file mềm)
2.3. Phân quyền sử dụng cho từng người sử dụng
2.4. Lập hóa đơn, điều chỉnh, thay thế, xóa bỏ, huỷ
2.5. Ký điện tử và xác thực theo lô
2.6. Cập nhật miễn phí phiên bản mới
2.7. Đăng ký phát hành hóa đơn
2.8. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
2.9. Hỗ trợ kỹ thuật
2.10. Gửi Email thông tin hóa đơn cho khách hàng Hỗ trợ khách hàng cài đặt
2.11. Tùy chọn mẫu hóa đơn EZSOFT thiết kế sẵn Có. Chi tiết...
2.12. Gửi tin nhắn SMS thông báo hóa đơn cho khách hàng Hỗ trợ khách hàng cài đặt
2.13. Thiết kế hoá đơn Không 1 Mẫu 2 Mẫu 3 Mẫu
2.14. Xuất hóa đơn theo mô hình công ty có nhiều chi nhánh
2.15. Hỗ trợ mô hình xuất báo cáo hóa đơn nhiều chi nhánh
Thông tin khuyến mại: Đối với khách hàng đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực trong năm 2017 sẽ được tặng thêm 100 hoá đơn cho mỗi gói sản phẩm (số hoá đơn sẽ được cộng thêm vào mỗi gói và không được bù trừ với giá trị tương ứng của gói đó).
Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm phí gửi tin nhắn sms.
 
Hiệu lực báo giá: 08/2017 
Giám đốc EZSOFT phê duyệt và công bố
Live Help - Online