Bảng giá 3TSoft áp dụng từ 01/07/2015

1. Phần mềm, cài đặt, bản quyền

Cài đặt, bản quyền

ĐVT

Cài đặt

Đơn giá

E01

Phần mềm kế toán 3TSoft tiếng Việt

VND

Miễn phí

2.000.000

E02

Gói 4 bản quyền 3TSoft tiếng Việt cho đơn vị dịch vụ kế toán

VND

Miễn phí

2.000.000

E03

Phần mềm kế toán 3TSoft Việt – Anh

VND

Miễn phí

15.000.000

E04

Phần mềm kế toán 3TSoft Việt – Trung

VND

Miễn phí

18.000.000

E05

Phần mềm kế toán 3TSoft Việt – Nhật

VND

Miễn phí

24.000.000

E06

Phần mềm kế toán 3TSoft Việt – Hàn

VND

Miễn phí

28.000.000

2. Dịch vụ bảo trì - hỗ trợ - nâng cấp và dịch vụ dữ liệu

Dịch vụ kèm theo 3TSoft

ĐVDV

ĐVT

Giá phí

Ghi chú

E31

Bảo hành, bảo trì, tư vấn, hỗ trợ từ năm thứ 2

1 năm

VND

1.200.000

Tiếng Việt

E32

Bảo hành, bảo trì, tư vẫn hỗ trơ 4 bản quyền tiếng Việt cho đơn vị dịch vụ kế toán từ năm thứ 2

1 năm

VND

1.200.000

Tiếng Việt

E33

Bảo hành, bảo trì, tư vấn, hỗ trợ từ năm thứ 2

1 năm

VND

3.000.000

Song ngữ

E34

Cấp lại file bản quyền

1 lần

VND

200.000

Khi yêu cầu

E35

Reset mật khẩu ADMIN quản trị phần mềm

1 lần

VND

200.000

Máy chủ

3. Dịch vụ bảo trì - hỗ trợ - nâng cấp và dịch vụ dữ liệu

Dịch vụ kèm theo 3TSoft

ĐVDV

ĐVT

Giá phí

Ghi chú

E61

Đào tạo 3TSoft tại doanh nghiệp

1 lần

VND

1.000.000

Tiếng Việt

E62

Đào tạo 3TSoft online

2 giờ

VND

200.000

Tiếng Việt

E63

Đào tạo 3TSoft tại doanh nghiệp

1 lần

VND

2.000.000

Song ngữ

E64

Đào tạo 3TSoft online

2 giờ

VND

400.000

Song ngữ

E65

Đào tạo sử dụng trực tiếp tại EZSOFT

1 ngày

VND

1.000.000

Mỗi nhóm không quá 3 người

E66

Đào tạo sử dụng trực tiếp tại các đại lý, cơ sở ĐT

1 ngày

VND

1.000.000

E67

Chuyển đổi dữ liệu giữa các phiên bản

1 Lần

VND

500.000

QĐ48 | TT200

E68

Sửa mẫu chứng từ, mẫu in sổ

1 CT

VND

500.000

Tiếng Việt

E69

Ghép 2 cơ sở dữ liệu thành đồng nhất

1 lần

VND

500.000

Có cùng mã DL

E70

Cài đặt 3TSoft online qua internet (kết nối máy trạm vào máy chủ không dùng chung mạng LAN)

4 máy

VND

200.000

 

E71

Lưu trữ dữ liệu online với 1 tài khoản FTP

1 năm

VND

3.000.000

2.000MB – online

E72

Chuyển đỗi dữ liệu từ phần mềm, ứng dụng khác

1 lần

VND

Khảo sát | Thỏa Thuận | Báo giá

E73

Phần mềm kế toán 3TSoft Customize chức năng, báo cáo theo yêu cầu và đặc thù của DN

VND

Khảo sát | Thỏa Thuận | Báo giá

E74

Dịch vụ khác liên quan tới 3TSoft

DV

VND

Khảo sát | Thỏa Thuận | Báo giá

4. Các dịch vụ khách hàng thụ hưởng MIỄN PHÍ

Dịch vụ và các hoạt động hỗ trợ khách hàng

Thực hiện

Phương thức

Tài liệu đào tạo kế toán máy, HDSD, Video

EZSOFT

Download | Email

Tập huấn nghiệp vụ, chính sách kế toán mới

EZSOFT

Hàng năm nếu có

Tập huấn chính sách thuế mới và tư vấn kế toán thuế

EZSOFT + Đối tác

Hàng năm, mời trực tiếp

Các tài nguyên như nghiệp vụ mẫu, tài liệu mẫu, trả lời diễn đàn

EZSOFT

Download | Email

Các biểu mẫu phục vụ Import-Export dữ liệu của 3TSoft

EZSOFT

Download | Email

Thẻ hội viên 3TSoft để hưởng ưu đãi từ các đối tác

EZSOFT + Đối tác

Giảm giá dịch vụ

Học kế toán máy trên nền tảng 3TSoft Online

EZSOFT + Đối tác

 

  • Bản quyền cấp cho DN bao gồm phí bản quyền và phí bảo hành, bảo trì, nâng cấp, hỗ trợ 1 năm. Khách hàng mua bản quyền sẽ được hướng dẫn sử dụng 3TSoft 2h online.
  • Gói bản quyền 3TSoft tiếng Việt cho đơn vị dịch vụ kế toán (E02) chưa bao gồm phí bảo hành, bảo trì, nâng cấp, hỗ trợ. Với gói này, người đăng ký được nhận bản quyền dần trong vòng 6 tháng. Nếu đơn vị kế toán đăng ký dịch vụ thì chi trả bổ sung 800.000 VND/năm đầu cho gói 4 bản quyền (KH).
  • Báo giá này do EZSOFT phát hành rộng rãi và trên website, trong một số trường hợp và một số vùng, các đại lý phân phối 3TSoft có thể thông báo tới khách hàng báo giá khác nhưng không vượt quá 30% các chỉ tiêu đơn giá theo báo giá này. Hiệu lực áp dụng của báo giá này từ 01/07/2015.
  • Trường hợp khách hàng yêu cầu sửa ứng dụng (Customize) theo đặc thù hoạt động hoặc ngành hàng, sửa mẫu báo cáo thì EZSOFT hoặc các đối tác của EZSOFT (Đại lý, CTV, đối tác đào tạo) sẽ thực hiện khảo sát và báo giá riêng biệt theo từng vụ việc trên cơ sở thỏa thuận, có cam kết nghiệm thu kết quả triển khai cho tới khi đạt kết quả.
  • Khách hàng yêu cầu dịch vụ Customize phần mềm được tính bao gồm cả trường hợp khách hàng yêu cầu phần mềm 3TSoft bản đóng gói nhưng áp dụng trên 2 ngôn ngữ theo phương thức lựa chọn trên giao diện, chứng từ, sổ kế toán và báo cáo.
  • Phần mềm kế toán 3TSoft là phần mềm đóng gói với hệ thống hỗ trợ sử dụng tốt nhất Việt Nam hiện nay thông qua các phương tiện: tài liệu download, tài liệu in, video, tư vấn – hỗ trợ qua tổng đài, tư vấn – hỗ trợ online, hỗ trợ thông qua các đối tác là đại lý/phân phối/đào tạo/cộng tác viên tại địa phương nên trong các gói dịch vụ chuẩn EZSOFT tin rằng không cần triển khai trực tiếp tại đơn vị khách hàng thì nhân viên kế toán của khách hàng chỉ cần trong 1 ngày làm việc để nghiên cứu, tự học đã có thể thành thạo sử dụng và vận dụng tại công ty mình.
  • Giá phí dịch vụ trong trường hợp đào tạo, triển khai trực tiếp tại đơn vị khách hàng chưa bao gồm chi phí di chuyển, lưu trú của nhân viên kỹ thuật 3TSoft khi phát sinh.
  • Xin vui lòng truy cập 3tsoft.vn | ezsoft.vn để biết thêm các chi tiết khác.

Hiệu lực báo giá: 07/2015
Giám đốc EZSOFT phê duyệt và công bố